Testab Sanering

Isolering

ISOLERING

Varför man isolerar rör för tappkallvatten och komfortkyla är för att begränsa fukt- och värmeflödet från omgivningen till rören.

Största skälet till varför man isolerar tappkallvattnet är för att undvika bakterietillväxten om vattnet blir för varmt.

Andra orsaker till varför man måste isolera kalla röär för att undvika frysning, kondensbildning och att vattnet värms.